استانداردها و گواهینامه ها

photo_2017-12-05_12-05-48

عنوان: گواهینامه سیستم کنترل رضایتمندی مشتریان 1002:2014 ISO از QS سوئیس
سال اخذ: 2014

photo_2017-12-05_12-05-44

عنوان: سیستم مدیریت کیفیت خاص تجهیزات پزشکی 13485 EN Iso از QS سوئیس
سال اخذ: 2012