انتخاب برگه

رضایتمندی مشتریان

رضایتمندی مشتریان

مدیران و پرسنل شرکت مهر آشکار به اصل مشتری مداری اعتقاد داشته و احترام به مشتری یکی از ارکان های این شرکت است. مهر آشکار   در طی پانزده سال فعالیت خود اقدامات موفقی را  جهت پیشبرد اهداف مشتری مداری خود به انجام رسانده است. که از آن جمله به موارد ذیل می توان اشاره نمود.

– اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر اروپایی با هدف ارائه تجهیزات با کیفیت و مطمئن به مشتریان
– آموزش مهندسین فنی در داخل و خارج کشور جهت ارائه خدمات  پس از فروش اصولی و به موقع
– برگزاری سالیانه user meeting برای خریدارن دستگاه ها در راستای مشتری مداری و تبادل اطلاعات میان مشتریان
– استقرار  و سیستم CRM  جهت ارزیابی رضایتمندی مشتریان و پیگیری درخواست های آنان
– بازدید فنی و سرویس دوره ای  دستگاه ها با هدف کاهش صدمات احتمالی به تجهیزات خریداری شده توسط مشتریان
– تبلیغات عمومی محصولات با هدف افزایش اطلاعات عمومی جامعه و افزایش استقبال مردمی از دستگاه های خریداری شده توسط مشتریان

fa_IRفارسی