انتخاب برگه

Face Up

تکنولوژی : Microdermabrasion

شرکت سازنده : General Project

کشور سازنده : ایتالیا / Italy

Face Up یکی از نوآوری‌های شرکت GP ایتالیا و یکی از محصولات منحصر به فرد این شرکت در دنیا است که به عنوان آخرین نسل دستگاه‌های میکرودرم ابریشن‌، جایگزین بسیار مناسبی برای میکرودرم‌های پودری است.
Face Up دارای یک هندپیس با چرخش اوربیتالی است که علاوه بر لایه‌برداری سبب ایجاد میکروپالس ماساژ بر روی پوست و عضلات صورت می‌گردد. این امر موجب افزایش خون‌رسانی در پوست و نهایتاً کلاژن سازی و تایتنینگ پوست می‌شود. Face Up دارای شـش نـوع هـد بـا قـدرت لایـه بـرداری مختلـف می باشـد، ایــن هدهــا از جنــس ســیلکون کاربیــد بــوده کــه مانــع بــروز حساســیت می شــوند.
ايـن دسـتگاه داراي مدهـاي متنـوع درمانـي اسـت کـه بـر اسـاس ميـزان حساسـيت پوسـت بيمـار قابـل تنظيـم بـوده و بـه کمـک شـش نـوع هـد مختلـف بیـش از 15 حالـت درمانـی را فراهـم مـی آورد.

لايه برداري سطحي و عمقي پوست اصلاح اسکار رفع چين و چروک تايتنينگ پوست
-->
لايه برداري يکنواخت ميکروپالس ماساژ کاربري سريع و آسان داراي هدهاي متنوع درماني مناسب براي تمامي تيپهاي پوستي داراي پروتکلهاي درماني و قابل تنظيم براي بيماران عدم نياز به پودر و حذف کامل مشکلات ميکرودرمهاي پودري
درخواست

موضوع

1 + 15 =

fa_IRفارسی