انتخاب برگه

شرکت Human med يک شرکت توليد کننده تجهيزات پزشکي آلماني و پيشرو در زمينه ساخت تکنولوژي هاي water-jet assisted liposuction ، autologous، fat transplantation (WAL) مي باشد. اين کمپاني با داشتن مهندسين طراحي مخصوص به خود پيشرو در حوزه water-jet assisted liposuction و مي باشد.
Human med با دارا بودن 20 سال تجربه در حوزه توسعه محصول و با دانش مهندسين طراحي که منحصرا براي اين کمپاني فعاليت مي کنند تنها پيشگام عرصه توليد محصولات جراحي Water-jet dissection (hydrodissection) است
اين شرکت داراي چندين حق اختراع جهاني مي باشد و اساس فعاليت هاي بخش تحقيق و توسعه آن بر پايه ارائه و توسعه محصولات نوآورانه است.

body-jet evo

body-jet evo

body-jet evo  دومیــن نســل دســتگاه های لیپوساکشــن از طریــق تکنولــوژی پاشــش آب (WAL) بــرای کاهــش حجـم توده هـای چربـی از بـدن و نیـز تزریـق چربـی بـه سـایر نواحـی بـدن اسـت. بـه کمـک پاشـش آب بـه شـکل نیـم دایـرهای سـلول های چربـی بـه راحتـی از بافـت جـدا شـده...

body-jet eco

body-jet eco

دستگاه Body-jet eco که از تکنیک WAL استفاده می‌نماید، یک محصول منحصر به فرد در پیوند چربی به حساب می‌آید که توسط شرکت Human med آلمان طراحی و ساخته شده است. این دستگاه با کمک تکنولوژی پیشرفته Water Jet و با پاشش پالسی آب در جدار بافت چربی، سلول‌های چربی را با ظرافت از...

body-jet

body-jet

Body-jet یک دستگاه لیپوساکشن منحصر به فرد ساخت شرکت Human med آلمان است که از روش (WAL) و تکنولوژی Water Jet برای ساکشن چربی با کمترین عارضه بهره برده و بیش از 12 سال است که به طور وسیعی در کشورهای آمریکا ، کانادا و اروپا، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنولوژی به...

fa_IRفارسی