انتخاب برگه

آموزش جدید ورکشاپ انجمن پوست

ورکشاپ انجمن پوست

ورکشاپ انجمن پوست

در روز جمعه ۲۷مهر ماه، سمینار یک روزه با عنوان "چگونه می توان در درمان بیماری های پوست از جدی دترین تکنولوژی های لیزر استفاده نمود" با همکاری شرکت مهر آشکار گستر و آکادمی اسکلپیون در محل جدید انجمن پوست برگزار شد که مورد استقبال خوب متخصصین پوست قرار گرفت. در ابتدای...

آموزش جدید ورکشاپ انجمن پوست

آموزش جدید ورکشاپ انجمن پوست

آموزش جدید ورکشاپ انجمن پوست برای اولین بار در سالن آموزش جدید ورکشاپ انجمن پوست برگزار خواهد شد . موضوع برنامه : چگونه می توان در درمان بیماری های پوست از جدیدترین تکنولوژی لیزر استفاده نمود . زمان برنامه : 27 مهرماه از ساعت 9 لغایت 17 مدرس : دکتر Andre Steps از...

fa_IRفارسی