سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران تاریخ برگزاری : 28 تا 30 آذر 1397 مکان برگزاری : تهران