چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران با همکاری رشته های تخصصی 18 الی 22 خرداد 1398 محل برگزاری : تهران ، محل همایش های رازی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تقاطع بزرگراه شهید همت و شهید...