انتخاب برگه

دستگاه های جوانسازی و مراقبت از پوست

Radio Pulse 100

Radio Pulse 100

100 Radio Pulse سـاخت شـرکت Medici Medical ايتاليـا، دسـتگاهی کاربـردي و مـورد نيـاز اکثـر تخصص هـاي پزشـکي همچـون درماتولـوژي، گاینوکولـوژي، جراحـي پلاستیک ، جراحـي عمومـي و گـوش و حلـق و بينـي اسـت. 100 Radio Pulse از طریـق امـواج Radio Frequency  انجـام جراحـي...

Face Up

Face Up

Face Up یکی از نوآوری‌های شرکت GP ایتالیا و یکی از محصولات منحصر به فرد این شرکت در دنیا است که به عنوان آخرین نسل دستگاه‌های میکرودرم ابریشن‌، جایگزین بسیار مناسبی برای میکرودرم‌های پودری است. Face Up دارای یک هندپیس با چرخش اوربیتالی است که علاوه بر لایه‌برداری سبب...

fa_IRفارسی