انتخاب برگه

دستگاه های جوانسازی و مراقبت از پوست

Radio Pulse 100

Radio Pulse 100

100 Pulse Radio سـاخت شـرکت Medical Medici ايتاليـا، دسـتگاهی کاربـردي و مـورد نيـاز اکثـر تخصص هـاي پزشـکي همچـون درماتولـوژي، گاینوکولـوژي، جراحـي پالسـتيک، جراحـي عمومـي و گـوش و حلـق و بينـي اسـت. 100 Pulse Radio از طریـق امـواج Frequency Radio انجـام جراحـي کوچـک...

Face Up

Face Up

Face Up یکی از نوآوری‌های شرکت GP ایتالیا و یکی از محصولات منحصر به فرد این شرکت در دنیا است که به عنوان آخرین نسل دستگاه‌های میکرودرم ابریشن‌، جایگزین بسیار مناسبی برای میکرودرم‌های پودری است. Face Up دارای یک هندپیس با چرخش اوربیتالی است که علاوه بر لایه‌برداری سبب...

fa_IRفارسی