انتخاب برگه

کمپاني اسکلپيون از سال 1977 به عنوان يک شرکت پيشرو در صنعت تکنولوژي ليزر در بازار جهاني فعاليت مي کند. اين شرکت به دليل پيشرفت هاي روز افزون در حوزه تکنولوژي هاي جديد و همکاري با شرکت Ziess به عنوان يکي از بهترين کمپاني ها در صنعت جهاني اپتيک شناخته ميشود.

کمپاني اسکلپيون موفق به دريافت جايزه 100 شرکت برتر در زمينه نوآورترين کمپاني سطح  متوسط در کشور آلمان شد. اين شرکت با کار بر روي تمامي جنبه ها و تعيين يک سيستم پيشنهادي نوآورانه براي تضمين موفقيت توزيع کنندگان و پزشکان به اين هدف دست يافت و امروزه با بيش از 70 کشور دنيا که به تخصص علمي اين شرکت اعتماد دارند همکاري ميکند.

NanoStar

NanoStar

شرکت Asclepion اولين شرکتي است که موفق شد در سال 1995 ميلادي ليزر Er:YAG را با کاربرد پوست و زيبايي طراحي و به جامعه درماتولوژي معرفي نمايد. امروزه نيز اين شرکت بار ديگر با اتکا به توان مهندسي بالاي خود و به کارگيري پيشرفته ترين متدها، موفق به توليد سري دستگاه هاي...

MeDioStar Monolith Alex

MeDioStar Monolith Alex

دستگاه MeDioStar Monolith Alex نسل جديد ليزر‌ Alexandrite است که با بهره‌گيري از دانش اپتيک شرکت ZEISS و مهندسي شرکت Asclepion آلمان توانسته خود را به عنوان يک ليزر Alexandrite با کيفيت بالا معرفي نمايد. مهم‌ترين ويژگي MeDioStar Monolith Alex که آن را از ساير ليزرهاي...

MeDioStar Monolith

MeDioStar Monolith

شرکت اسکلپيون با تکيه بر تجربه 40 ساله خود در اختراع و توليد انواع ليزرهاي پزشکي و همکاري نزديک با شرکت ZEISS، نسل جديد ليزرهاي MeDioStar را با نام Monolith توليد نموده است تا تمامي نیازهای لازم براي درمان موهاي زائد را برآورده نمايد. افزايش کارايي، سرعت عمل و سهولت...

MCL31 Dermablate

MCL31 Dermablate

شرکت Asclepion اولین شرکتی است که موفق شد در سال 1995 میلادی لیزر Er:Yag را با کاربرد پوست و زیبایی طراحی و به جامعه درماتولوژی معرفی نماید و در حال حاضر بیشترین تعداد نصب لیزر Er:Yag در دنیا متعلق به این شرکت می‌باشد. ایــن دســتگاه دارای هندپیس هــای متنــوع بــا...

QuadroStar

QuadroStar

QuadroStar Yellow نسل جدید لیزرهای ضایعات عروقی است، این دستگاه با تولید طول موج (577 nm) که بیشترین جذب در هموگلوبین را دارد جدیدترین تکنولوژی برای درمان انواع ضایعات عروقی به حساب می‌آید.مهندسـين شـرکت Asclepion آلمـان بـا ارائـه تکنولـوژي انحصـاري HOPSL بـر روي...

JULIET

JULIET

Juliet تکنولــوژي جديــد و منحصــر بــه فــرد شــرکت Asclepion آلمــان اســت. ايــن شــرکت يکــي از معتبرتريــن توليدکننــدگان ليزرهــاي مختلــف از جملــه YAG:Er و CO2 مي باشــد. مهندسـین و محققیـن شـرکت Asclepion پـس از انجـام مطالعـات و تحقیقـات در خصـوص اثـر درمانی...

fa_IRفارسی