انتخاب برگه
آموزش جدید ورکشاپ انجمن پوست

آموزش جدید ورکشاپ انجمن پوست

آموزش جدید ورکشاپ انجمن پوست

برای اولین بار در سالن آموزش جدید ورکشاپ انجمن پوست برگزار خواهد شد .

موضوع برنامه : چگونه می توان در درمان بیماری های پوست از جدیدترین تکنولوژی لیزر استفاده نمود .

زمان برنامه : 27 مهرماه از ساعت 9 لغایت 17
مدرس : دکتر Andre Steps از آلمان
مجری برنامه : شرکت مهرآشکار گستر با ه